Άδεια λειτουργίας μετά από κτιριακή και μηχανολογική επέκταση σε μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων για ανακύκλωση – κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) – διαλυτήριο οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) , με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε.»

Πατήστε εδώ να δείτε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε