΄Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, ως μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας΄΄

234651_3813_2020

Σχολιάστε