Υποτροφία Benjamin Franklin από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα ,& σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας