Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΦΩΚΙΔΑΣ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200329 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5200329

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Tροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΦΩΚΙΔΑΣ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»με Κωδικό ΟΠΣ 5200329 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»