Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5200423 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5200423

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 

Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ με Κωδικό ΟΠΣ 5200423