Το Μετρό του Συντάγματος γέμισε από Στερεά Ελλάδα

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Θα τα κάνουμε θάλλασα