Σύσκεψη για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, του Κωπαιδικού Πεδίου