Δελτίο Τύπου της συνεδρίασης της 1-6-2018, της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Στερεάς Ελλάδας