Σύνδεσμος με χαρτογραφικά προϊόντα  και δεδομένα που παρήχθησαν από τη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “COPERNICUS EMEGRENCY MANAGENENT SERVICE MAPPING” για τις πληγείσες περιοχές από πυρκαγιές περιοχών της ΠΕ Εύβοιας (Κοντοδεσπότι , Μακρυμάλλη)

 

 

Αναρτήθηκαν στην στον σύνδεσμο https://www.civilprotection.gr/el/2019-emsr380-pyrkagies-stin-eyvoia-makrymalli-kontodespoti χαρτογραφικά προϊόντα  και δεδομένα που παρήχθησαν από τη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “COPERNICUS EMEGRENCY MANAGENENT SERVICE MAPPING” για τις πληγείσες περιοχές από πυρκαγιές περιοχών της ΠΕ Εύβοιας (Κοντοδεσπότι , Μακρυμάλλη).

Τα ανωτέρω δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη πρόσθετη πληροφορία στο έργο της αποκατάστασης , καταγραφής ζημιών αλλά και στον προγραμματισμό έργων και δράσεων που συνδέονται με νέους επαγόμενου κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εκδήλωση των εν λόγω πυρκαγιών (κίνδυνος πλημμύρων , κατολισθήσεσων κλπ)