Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χειμάρα με την Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, για τις καθυστερήσεις στις προκηρύξεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις

Την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ & ΤΣ, κα Ευγενία Φωτονιάτα, επισκέφθηκε εχθές Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας, με σκοπό το μείζον ζήτημα των καθυστερήσεων στις προκηρύξεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και για το συντονισμό μεταξύ ΕΠΑΝΕΚ και ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και την ενεργοποίηση νέων προσκλήσεων.

Συγκεκριμένα, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειμάρας έθεσε το μείζον ζήτημα των καθυστερήσεων στην έκδοση των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η αναμονή για την ενεργοποίηση των χρηματοδοτήσεων, έχει επιπτώσεις στο σύνολο της αγοράς, καθώς οι επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε καμία επένδυση.

Επίσης, τέθηκε το πρόβλημα με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), δεδομένου η κατάσταση αυτή στερεί τη δυνατότητα ενεργοποίησης των πόρων που διαθέτει η ίδια η Περιφέρεια μέσω του ΠΕΠ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση και ενημέρωση από την Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τον χρονοπρογραμματισμό δημοσίευσης των επικείμενων δράσεων (Νεοφυής, Αναβάθμιση ΠΜΕ & ΜΜΕ, Ενίσχυση ΜΜΕ, Τουρισμού), αλλά και για τις επόμενες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (ενίσχυση ΚοινΣΕπ, αναβάθμιση εταιριών franchise, συνεργατικοί σχηματισμοί ΜΜΕ, επιχειρηματική επανεκκίνηση, εξωστρέφεια – διεθνοποίηση ΜΜΕ κ.α.).

Με αφορμή τη συνάντηση αυτή, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Χειμάρας δηλώνει τα εξής:

«Σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα να θέσουμε στην Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης κα Φωτονιάτα, το μέγεθος του προβλήματος των καθυστερήσεων στις προκηρύξεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Παρουσιάσαμε το αρνητικό κλίμα που επιφέρουν στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχεδίων, έτσι ακριβώς όπως το βιώνουν και μας το μεταφέρουν οι επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας και ζητήσαμε την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, το επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθούν προσκλήσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο τομέα του Τουρισμού, της Μεταποίησης και την Εξαγωγικής δραστηριότητας.   

Τέλος, ενημερώσαμε την κα Φωτονιάτα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων στην Περιφέρειά μας και συμφωνήσαμε στη στενή συνεργασία και στο συντονισμό των πολιτικών μας, για να καταφέρουμε να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί για τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας.

 Την ευχαριστώ θερμά για την άμεση αποδοχή του αιτήματος μας για τη συνάντηση, την εποικοδομητική συζήτηση και τη θετική της διάθεση για στενή συνεργασία.»

ΔΤ_Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Χειμάρα με ΕΓ ΥΠΑΝ_05102017