Σημαντικές εγκρίσεις έργων για την Π.Ε. Ευρυτανίας ύψους 15.655.800,00 €