Σεμινάριο «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα_Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, στην Χαλκίδα