Πρόταση – Πλαίσιο για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας