Πρόταση – Πλαίσιο για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας

 

Πρόταση - πλαίσιο για Βόρεια Εύβοια-1