ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την κατασκευή έργων προστασίας από τη διάβρωση εξαιτίας της κυματικής δράσης του παραλιακού δρόμου του οικισμού Πλατάνας Κύμης, με τίτλο: “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ”.

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 5.645.161,29€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Λιμενικά
Ημ/νία έκδοσης: 22/12/2022
Ημ/νία λήξης: 27/01/2023
ΑΔΑ: Ψ5887ΛΗ-ΨΥΑ
Αρ. Πρωτ.: 287975/22-12-2022

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας, Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο), Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα

Πληροφορίες: κ. Παρασκευή Μερτίρη, τηλ. 22213 53818, fax: 22213 53851, email: mertiri.p@evia.pste.gov.gr

Αρχεία διαγωνισμού:

Περίληψη Διακήρυξης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΚΜΗΔΗΣ

espd-request

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΕ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

Επιστροφή στην σελίδα Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας