Πρόσκληση στην 1η(Τακτική) συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00, στην Λαμία

Πρόσκληση στην 1η (Τακτική) συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας