Πρόσκληση στην 1η Τακτική συνεδρίαση του 2018, της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

1η ΤΑΚΤΙΚΗ 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ