Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΟ.Π.Π.)

 

Δελτιο Τυπου για ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΟΠΠ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2018)-3