Πρόσκληση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο «11ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας»

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_11ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛ. ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ_2019

2.ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΚΑΤΟΨΗ

4.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ_11ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛ. ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Σχολιάστε