Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΠΣΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που θέλετε επιπλέον πληροφόρηση, επικοινωνήστε με τον κ. Χαράλαμπο Καραβά, Δ/ντή Λειτουργιών της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Κιν:+306982142543, Τηλ.:+302221353542,

Emailkaravas@agrifoodcentralgreece.gr