Πρόσκληση-Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας στην Π.Ε.Βοιωτίας