Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Πρόσκληση συμμετοχής “Expo Construction Cyprus Virtual 2021”