Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Πρόσκληση συμμετοχής FOOD & DRINK EXPO 2022