Παρουσιάσεις Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

Διαβούλευση-Προγράμματος-ΠΣΤΕ-2021-2027-Final

 

eysekt_StereaEllada_6_10