Παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Μαρμαρίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

Απόφαση 2ης Παράταση ΚΕΑ έως 23-02-2023