Παράδοση 5 συσκευών ασύρματης επικοινωνίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θήβας

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 5 ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠ. ΣΤΗΝ Π.Υ. ΘΗΒΑΣ,19-06-2018