Π.ΣΤ.Ε.-Δελτίο Τύπου:Ημερίδα με θέμα «Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»στη Λιβαδειά την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                                                                                              16-01-2014

                                                                        ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η ΠΑΣΕΓΕΣ διοργανώνουν Ηµερίδα την Πέµπτη, 23η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 πµ, στο ∆ιοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στη Λιβαδειά µε θέµα «Η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ στη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020» µε σκοπό την ευρύτερη δυνατή ενηµέρωση των αγροτών της Περιφέρειας για τις αποφάσεις και τις εφαρµογές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της επόµενης προγραµµατικής περιόδου (2014 – 2020) στη χώρα µας. Στην εκδήλωση αυτή έχουν κληθεί οι Βουλευτές της Περιφέρειας, Εκπρόσωποι τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπρόσωποι Φορέων του Αγροτικού Χώρου, Πρόεδροι Επιµελητηρίων, Συνδέσµων, Πανεπιστηµίων κ.α. 

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και το Πρόγραµµα της Ηµερίδας 

 


Σχολιάστε