Π.Σ.Ε. – Δελτίο Τύπου: Εγκατάσταση νέων γεωργών.

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο.