ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας