Ολοκληρώθηκε η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ