Νέα οδικά έργα προϋπολογισμού 1.860.000 € στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας