Καθαρισμός ρέματος Μαυρονερίου

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ 25-10-2018

Σχολιάστε