Η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που αναβαθμίζει ενεργειακά και αυτοματοποιεί τον φωτισμό στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο

 

Δελτίο Τύπου - Φωτισμός στο Εθνικό Δίκτυο