Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο αεροδρόμιο της Αθήνας I Παρασκευή 6 Ιουλίου I 12.00-16.00