Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί την Αστική Ανάπτυξη των δήμων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΒΑΑ