Η Περιφέρεια αγοράζει ιατρικό εξοπλισμό για τα νοσοκομεία