Έργα ύψους 1.800.000,00 € συμβασιοποιήθηκαν για την Π.Ε. Ευρυτανίας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Σύμβαση Νοσοκομείο _ΕσωτερΟδοποι_Στηθαία-2

Σχολιάστε