Επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών με τη συνεργασία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα