Επικαιροποίηση Έκτακτου Δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (Ε.Δ.Ε.Κ.Φ.) για την Τετάρτη 06/09/2023 έως την Πέμπτη 07/09/2023- Πολύ αυξημένη ετοιμότητα – Δελτίο Τύπου – Λήψη μέτρων