Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ – ΚΑΣΤΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5220896 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 4.5 «Οδικές υποδομές»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5220896

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

Απόφαση Ένταξης