Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223062 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική ασφάλεια»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5223062

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Απόφαση ένταξης