Ένταξη της Πράξης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ – ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5199972 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»

Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5199972
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Ένταξη της Πράξης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ – ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5199972 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025»