Ενημέρωση και οδηγίες για Πολύ Υψηλό Κίνδυνο Πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) στην Π.Ε. Φωκίδας – Λήψη του μέτρου της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής κ.λπ. σε περιοχές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φωκίδας