«Ενημέρωση και οδηγίες για ΑΚΡΑΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (κατηγορίας 5) στην Π.Ε. Φωκίδας- Λήψη του μέτρου της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής κ.λπ. σε περιοχές αρμοδιότητας του Διεύθυνσης Δασών Ν. Φωκίδας»