Ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου στον Ν. Εύβοιας-Β’

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ_β_07012019