Ενημέρωση εκπροσώπων Αγροτικών Συνεταιρισμών και Τ.Ο.Ε.Β. της Π.Ε. Βοιωτίας

Την Δευτέρα , 22 Ιανουαρίου , μετά από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχη  κας Φανής Παπαθωμά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων  με όλους τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς  και τους Τ.Ο.Ε.Β. της Π. Ε. Βοιωτίας.

Μετά από έναν εποικοδομητικό διάλογο  για τα τρέχοντα θέματα των Αγροτών, αποφασίστηκε η από κοινού διεξαγωγή ενημερωτικής ημερίδας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς .

Τα θέματα της ημερίδας αποφασίσθηκε να είναι:

α) Δράση 10.1.04  «Μείωση της ρύπανσης του νερού από τη  Γεωργική Δραστηριότητα»

β) Δράση 4.1.1. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα  της εκμετάλλευσης (Σχέδια βελτίωσης)

γ) Δράση 4.1.3. «Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Α.Π.Ε. καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος (Σχέδια βελτίωσης)

“ Προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις , να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της καθημερινότητας , τους ανθρώπους της παραγωγής , αυτοί  οι οποίοι με κάθε τρόπο και με τις όποιες αντίξοες συνθήκες στηρίζουν τη διατροφική αλυσίδα και την οικονομία της χώρας ”

τόνισε η  Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Βοιωτίας , Φανή Παπαθωμά .

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 21-01-2018