Δελτίο Τύπου: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί καινοτόμες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς να συμμετάσχουν δωρεάν στην έκθεση “BEYOND”

ΔΤBEYOND