ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 102567/2967/2-10-2014 (ΦΕΚ 1405/16-10-2014/τ.Γ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη προσελήφθη ως μετακλητός Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς για την υποβοήθηση του έργου του κ. Περιφερειάρχη.

Σχολιάστε