Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Στερεάς Ελλάδας