Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για μελέτες ύψους 346.000,00 € για την ωρίμανση έργων για την επόμενη περίοδο, στην Π.Ε.Ευρυτανίας