Δελτίο τύπου: Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού για το έτος 2020